Menu
Subscribe

Complaint process

Klachtenreglement Connecting2life

Doel en verantwoordelijkheid

 1. Connecting2life ondersteunt u met het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken die gebaseerd zijn op Geweldloze Communicatie. Hierbij worden de volgende onderdelen behandeld:
  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens 
  • De daaronder liggende behoefte ontdekken 
  • Helder en concreet verwoorden van wensen en verzoeken 
  • Met nieuwsgierigheid luisteren naar de betekenis van de boodschap van de ander. 
 2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid

 1. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
 2. Het is voor ons belangrijk dat er middels een dialoog de behoeften van beide partijen ontdekt en gehoord worden. En er als vervolg passende strategien worden besproken. Dit alles wordt uitgevoerd met veel zorg vanuit connecting2life. 
 3. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt. 
 4. Aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

Schriftelijke klachten

 1. Indien u een schriftelijke klacht indient, ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
  • Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen 
  • Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond 
 2. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld.  Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk over bent geïnformeerd. 
 3. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld. 
 4. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.  

Mediation

 1. Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met Connecting2life zal deze klacht doorgegeven worden aan Cara Crisler. Zij is een mediator en zal haar ondersteuning verlenen in het zoeken naar oplossingen voor beide partijen. (http://crislercoaching.com)
 2. Het proces van mediation is gebaseerd op het volgen van en het insluiten van de behoeften van beide partijen. De uitslag van dit proces bepaalt welke handelingen connecting2life dient te nemen in elke afzonderlijke situatie. Connecting2life zal met uiterste zorg stappen ondernemen om de besproken en vastgelegde punten te realiseren. Het zal binnen de tijdens de mediation afgesproken periode uitgevoerd worden.
 3. Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.